Quy trình triển khai dịch vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với quy trình triển khai toàn diện, đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình an toàn thông tin tới khách hàng

Bước 1

Thu thập thông tin khảo sát về đường truyền, hạ tầng Internet của khách hàng cần bảo vệ

Bước 2

Thống nhất kế hoạch và kịch bản POC dịch vụ nếu cần

Bước 3

Thực hiện PoC theo kịch bản đã thống nhất và báo cáo kết quả

Bước 4

Kích hoạt dịch vụ: Cung cấp tài khoản tra cứu, cấu hình bảo vệ,kênh cảnh báo… vận hành dịch vụ 247 và report định kỳ