Dịch vụ Săn tìm mối nguy An toàn thông tin

Để đảm bảo hệ thống của khách hàng luôn được an toàn trước mọi cuộc tấn công, dịch vụ Săn tìm mối nguy ATTT (Threat Hunting) ra đời nhằm tìm kiếm phát hiện và loại bỏ mã độc cũng như những mối đe đọa an ninh mạng tiềm ẩn trong mạng lưới của doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Ưu điểm vượt trội

Giải pháp đảm bảo việc kiểm soát tuân thủ chính sách An toàn thông tin trên các thiết bị truy cập vào hệ thống mạng văn phòng, đồng thời bảo vệ dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp và tổ chức.

Quy trình triển khai dịch vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với quy trình triển khai toàn diện, đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình an toàn thông tin tới khách hàng

Bước 1

VCS đề xuất kế hoạch thực hiện Threat Hunting để khách hàng phê duyệt

Bước 2

 Khách hàng và VCS chuẩn bị các điều kiện cần thiết

Bước 3

VCS thực hiện, khách hàng giám sát quá trình

Bước 4

VCS đề xuất phương án xử lý chuyên sâu để khách hàng phê duyệt

Bước 5

VCS gửi báo cáo cả quá trình triển khai tới khách hàng kèm khuyến nghị

Tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp dịch vụ

Hãy để các chuyên gia bảo mật tư vấn miễn phí cho bạn, đồng thời thử nghiệm trước khi quyết định sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi!