Dịch vụ Đánh giá An toàn hệ thống IoT

Hình thức kiểm tra các thiết bị phần cứng, firmware, các giao thức (protocols), ứng dụng di động và hệ thống cloud của khách hàng để đánh giá các rủi ro ATTT tiềm ẩn, đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Xem chi tiết

Ưu điểm vượt trội

Dịch vụ Đánh giá An toàn Hệ Thống IoT với tùy chọn linh hoạt theo nhu cầu và hiện trạng của khách hàng

Quy trình triển khai dịch vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với quy trình triển khai toàn diện, đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình an toàn thông tin tới khách hàng

Bước 1

Nghiên cứu, khảo sát sơ bộ hệ thống

Bước 2

Thống nhất phương thức thực hiện đánh giá

Bước 3

Kiểm tra và đánh giá các thành phần trong hệ thống

Bước 4

Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá an toàn trong hệ thống

Bước 5

Khuyến cáo, tư vấn các phương pháp khắc phục

Tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp dịch vụ

Hãy để các chuyên gia bảo mật tư vấn miễn phí cho bạn, đồng thời thử nghiệm trước khi quyết định sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi!