Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin

  1. Kiểm soát an toàn bảo mật với toàn hệ thống trong từng khâu thiết kế, triển khai, thử nghiệm,
    vận hành.
  2. Rà quét, kiểm thử xâm nhập nhằm tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống.
  3. Kiểm tra, xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các điểm yếu tới tính an toàn, bảo mật hệ thống.
Xem chi tiết

Ưu điểm vượt trội

Chúng tôi cung cấp dịch vụ với chất lượng vượt trội tới khách hàng

Quy trình triển khai dịch vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với quy trình triển khai toàn diện, đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình an toàn thông tin tới khách hàng

Bước 1

Khách hàng gửi yêu cầu đánh giá

Bước 2

VCS gửi lại kế hoạch đánh giá

Bước 3

Khách hàng chuẩn bị môi trường đánh giá

Bước 4

 VCS thực hiện đánh giá

Bước 5

VCS gửi kết quả đánh giá và hướng dẫn khắc phục các lỗ hổng phát hiện được

Bước 6

Khách hàng thực hiện khắc phục theo hướng dẫn và gửi yêu cầu đánh giá lại

Tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp dịch vụ

Hãy để các chuyên gia bảo mật tư vấn miễn phí cho bạn, đồng thời thử nghiệm trước khi quyết định sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi!