Giải pháp Giám sát An toàn thông tin mạng

Đảm bảo giám sát hiện trạng an toàn thông tin 24/7 và ứng cứu sự cố nghiêm trọng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Ưu điểm vượt trội

Dịch vụ cung cấp các giải pháp ATTT với tùy chọn linh hoạt theo nhu cầu và hiện trạng của khách hàng

Quy trình triển khai dịch vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với quy trình triển khai toàn diện, đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình an toàn thông tin tới khách hàng

Tier 1 (VCS)

Thực hiện giám sát 24/7 và chịu trách nhiệm
xử lý các cảnh báo theo hướng dẫn

Tier 2 (Khách hàng)

Tiếp nhận các sự cố từ Tier 1 và xử lý
các sự cố thông thường và leo thang sự cố đến Tier 3

Tier 3 (VCS)

Tiếp nhận các sự cố leo thang từ Tier 2 để
xử lý chuyên sâu hơn, đồng thời viết lại hướng dẫn xử lý

Content Analysis (VCS)

Cải thiện, nâng cao, tối ưu hóa khả năng xử lý của hệ thống

Threat Analysis (VCS)

Rà soát, phân tích, cập nhật các tri thức về các nguy cơ mới vào hệ thống

SOC Manager (VCS & Khách hàng)

 Quản lý điều hành hệ
thống và kiểm tra, đánh giá hiệu suất làm việc của hệ thống

Thông tin tiếp nhận sự cố ATTT 24/7

soc247@viettel.com.vn (+84) 981 360 360