Viettel Cyber Security Maturity Program (CSMP)
Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp trưởng thành ATTT

CSMP là chương trình đối tác đặc quyền, cam kết đồng hành đảm bảo ATTT toàn diện, bền vững cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự ATTT và tối ưu chi phí đầu tư trong dài hạn.

Xem chi tiết

Quyền lợi Hội viên

Dành cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp và lộ trình đầu tư dài hạn và toàn diện cho ATTT

Contact Us

vcs.sales@viettel.com.vn (+84) 971 360 360

    Input this code: captcha