Viettel Cyber Security Maturity Program (CSMP)
Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp trưởng thành ATTT

CSMP là chương trình đối tác đặc quyền, cam kết đồng hành đảm bảo ATTT toàn diện, bền vững cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự ATTT và tối ưu chi phí đầu tư trong dài hạn.

Xem chi tiết

Key Benefits

CSMP is for every businesses and organization of all sizes seeking comprehensive cybersecurity solutions and a long-term investment roadmap

Contact Us

vcs.sales@viettel.com.vn (+84) 971 360 360

    Input this code: captcha