Dịch vụ Chống tấn công DDoS

Phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào hạ tầng có sử dụng Internet của khách hàng

Xem chi tiết

Ưu điểm vượt trội

Dịch vụ Bảo mật ứng dụng toàn diện với tùy chọn linh hoạt theo nhu cầu và hiện trạng của khách hàng

Quy trình triển khai dịch vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với quy trình triển khai toàn diện, đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình an toàn thông tin tới khách hàng

Bước 1

Tư vấn triển khai DevSecOps

Bước 2

Đánh giá an toàn thông tin mã nguồn

Bước 3

Đào tạo lập trình an toàn

Bước 4

 Đánh giá nguy cơ ATTT (Threat Modeling)

Bước 5

Cố vấn an toàn thông tin

Tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp dịch vụ

Hãy để các chuyên gia bảo mật tư vấn miễn phí cho bạn, đồng thời thử nghiệm trước khi quyết định sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi!