Viettel Threat Intelligence – Báo cáo tình hình nguy cơ ATTT quý 2 năm 2022

Trong báo cáo tình hình nguy cơ ATTT quý 2 năm 2022, VCS-Threat Intelligence tập trung phân tích, chia sẻ về tình hình ATTT tại Việt Nam, với mong muốn giúp các doanh nghiệp, tổ chức đưa ra được quyết định sáng suốt về các thành phần cần đầu tư và nâng cao khả năng bảo mật, đồng thời giúp đánh giá các mối đe doạ có thể ảnh hưởng đến môi trường, cơ sở hạ tầng, từ đó giảm thiểu rủi ro, cải thiện khả năng phát hiện và phản ứng của tổ chức.

  Nhập code: captcha

  Danh sách file: Viettel Threat Intelligence – Báo cáo tình hình nguy cơ ATTT quý 2 năm 2022.pdf

  Viettel Threat Intelligence - Báo cáo tình hình nguy cơ ATTT quý 2 năm 2022 (65 downloads)

  Tài liệu - 07/03/2022
  Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân NGHIÊM TRỌNG do các loại mã độc đánh cắp thông tin – Redline Stealer

  Trong quá trình giám sát trên Không gian mạng, Viettel Threat Intelligence tiếp tục phát hiện và thu thập một số lượng lớn dữ liệu dạng logs của nhiều loại mã độc đánh cắp thông tin phổ biến nhất hiện nay. Nghiêm trọng hơn, thông tin của người dùng tại Việt Nam đăng nhập vào …