Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân NGHIÊM TRỌNG do các loại mã độc đánh cắp thông tin – Redline Stealer

Trong quá trình giám sát trên Không gian mạng, Viettel Threat Intelligence tiếp tục phát hiện và thu thập một số lượng lớn dữ liệu dạng logs của nhiều loại mã độc đánh cắp thông tin phổ biến nhất hiện nay.

Nghiêm trọng hơn, thông tin của người dùng tại Việt Nam đăng nhập vào các hệ thống trọng yếu liên tục xuất hiện trong tập dữ liệu chiếm một số lượng không hề nhỏ đặc biệt là các hệ thống ngân hàng, chính phủ và truyền thông của cả nước. Vì vậy, Viettel Threat Intelligence cảnh báo về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân nghiêm trọng đồng thời nâng cao nhận thức cho người dùng, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng và đưa ra khuyến nghị từ các chuyên gia về việc phòng chống các loại mã độc nguy hiểm này.

Trong báo cáo này, Viettel Threat Intelligence sẽ thực hiện theo dõi hành vi trên không gian mạng của Redline Stealer và mức độ ảnh hưởng đối người dùng, khách hàng và các khuyến nghị của chuyên gia khi gặp với loại mã độc nguy hiểm trên.

  Nhập code: captcha

  Danh sách file: Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân NGHIÊM TRỌNG do các loại mã độc đánh cắp thông tin – Redline Stealer.pdf

  Redline Stealer Report (168 downloads)

  Tài liệu - 15/07/2022
  Viettel Threat Intelligence – Báo cáo tình hình nguy cơ ATTT quý 2 năm 2022

  Trong báo cáo tình hình nguy cơ ATTT quý 2 năm 2022, VCS-Threat Intelligence tập trung phân tích, chia sẻ về tình hình ATTT tại Việt Nam, với mong muốn giúp các doanh nghiệp, tổ chức đưa ra được quyết định sáng suốt về các thành phần cần đầu tư và nâng cao khả năng …